Protetik Diş Tedavisi (Protez Çeşitleri)

SABİT DİŞ PROTEZLERİ

PORSELEN KAPLAMALAR

bodrum diş doktoru kliniği
Kaplama olarak isimlendirilen protezler çeşitli nedenlerle kaybedilmiş dişlerin yerine, kişinin çiğneme, konuşma fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için yapılan yapay dişlerdir. Ağız içindeki çürükler, dişlerde aşırı harabiyete sebep olmuşsa sağlam ana dişi kurtarmak ve korumak için porselen kron yapılır. Bu işlem zarar vermez, aksine dişin ömrünü uzatır. Herhangi bir nedenden dolayı diş kaybı olduğunda, köprü şeklinde porselen kaplama yapılabilir. Bir veya birden fazla diş eksikliğinde komşu dişlerle desteklenen özel kaplamalarla aradaki boşlukların doldurulması için yapılır. Bu işlem köprü protezi işlemidir. Eksik dişin oluşturmuş olduğu boşluğun iki yanındaki dişler (doğal dişler veya implantlar) kronlarla kaplanır ve boşluğu kapatacak yapay diş de bu dişlere bağlanarak, bu dişlerin arasında yer alır. Ortodonti tedavisi görmek istemeyen kişilere, 18 yaşından büyük herkese porselen kaplama yapılabilir.

TAM SERAMİK KAPLAMALAR (METAL DESTEKSİZ KAPLAMALAR)

Estetik üstünlüklerinden dolayı, günümüzde metal desteksiz tam seramik kronlar tercih edilmektedir. Doğal dişi çok iyi taklit ederler. Doğal diş minesi gibi yarı geçirgen özelliktedirler. Bu nedenle bazı ışıkları yansıtır bazılarını geçirirler. Bu özelliğinden dolayı doğal dişe en yakın görünüm elde edilir. Diş eti çekilmelerinde diş ve diş eti birleşim yerlerinde koyu renk yansıması olmaz. Metal destekli kaplamalar mekanik yolla dişe yapıştırılır. Mikro sızıntının minimum olması nedeni ile restorasyon altında sekonder çürüklere daha az rastlanır. Tam seramik kaplamalar mekanik ve kimyasal olarak dişe yapıştırılır. Bu yüzden tutuculukları çok fazladır. Alerji riski yoktur. Yüksek estetik potansiyele sahiptirler. Yüksek doku uyumu sayesinde klinik ömürleri uzundur. Bilgisayar destekli teknolojiler yardımıyla üretilmelerinden dolayı üretilmeleri kolay ve güvenilirdir.

  • Ön dişte sık sık düşen kompozit dolgu ve kırıklarda,
  • Diş eti ile uyumsuz metal destekli porselen kronların yerine,
  • Kanal tedavili ön dişte kırık olduğunda,
  • Aşınmış ve renk değiştirmiş dişlerde güvenle uygulanabilir.

Ayrıca kanal tedavi sonrasında karşılaşılan, kırılganlığı artan dişlerde diş dokusunu güçlendirmek,estetik nedenlerle gülüşü düzeltmek, diş sıkma ve yetersiz beslenme nedenleri ile dişte oluşan aşınmayı telafi etmek için de kullanılır.

HAREKETLİ DİŞ PROTEZLERİ

Hasta tarafından takıp çıkartılan aparey olarak tanımlayabiliriz. Bu protezlere eksik dişlerin yerine yapay dişler adapte edilir. Bütün dişlerini ya da bir kısmını kaybetmiş hastalarda kullanılır. Tam protez olarak adlandırdığımız hareketli protezler, ağzında hiç dişi olmayan hastalarda, birebir ağız dokularından destek alarak, akrilik kaide ve yapay dişlerden yapılan protezlerdir. Tüm diş kayıplarında ortaya çıkan dudakların içe doğru büzülmesi, yüzün alt kısmında içeri göçüklük ve yaşlı görünüm gibi estetik kaygıları da ortadan kaldırarak, hem çiğneme fonksiyonlarını geri kazandırır hem de estetik açıdan hasta memnuniyeti sağlar.  Parsiyel (kısmi) hareketli protezler özellikle arkadaki dişlerin çekilmesi ile sabit protez ayağı olarak kullanılacak dişi kalmayan veya köprü yapılamayacak kadar fazla diş kaybı olan hastalarda kullanılan, desteğini hem ağız içi dokulardan hem de ağızda kalan dişlerden alan hareketli (takıp çıkarılan) protezlerdir.  Tam hareketli protezlerde metal yoktur. Parsiyel (kısmi) protezler dişlere metal bağlantı parçaları ile bağlandığından hastada estetik kaygı oluşturabilir. Bu yüzden bu metal bağlantıları görünmez hale getirerek protezin yapılması uygundur.