Sinus Lifting Operasyonu

Sinüs Lifting Bodrum
Sinus, sağ ve sol üst çenede azı dişlerin kök uçlarına yakınında yer alan anatomik boşluklardır. Üst çenede arka bölgedeki dişlerin kaybında ve bu boşlukların yerine zamanında protez yapılmadığında, sinus duvarı ve çene kemiğinin üst noktası arasında kemik dokusunda kısalma olur.  Sinus boşluklarının aşağı doğru sarkması durumunda, kemik miktarında azalma olur ve implant tedavisi için sorun oluşturur. Sinus lifting işlemi, aşağı sarkmış olan sinüs boşluklarının yukarıya doğru kaldırılarak oluşan boşluğuna kemik tozu ve greftleme işlemi yapılır.  Bu işlem sonucunda, kemik içine yerleştirilecek implant için gerekli kemik dokusu sağlanmış olur.